top of page
Återbruket_still3.jpg

Re:Work Circulate 

Med målet om en cirkulär ekonomi i Åre kommun

Home: Welcome
Home: Services

Vad Vi Vill Göra

Home: Services
Återbruket_still7.jpg

Effektivisera nyttjandet av resurser

Vårt sätt att förbruka jordens resurser är ohållbart. Vi måste hitta mer effektiva sätt att nyttja resurser för att möjliggöra en hållbar framtid. En nyckel till detta är att nyttja resurserna om och om igen = ett cirkulärt kretslopp. 

Återbruket_still1.jpg

Främja socialt entreprenörskap

En del i att möjliggöra en hållbar framtid är att bättre ta tillvara på samhällets samlade kraft. Vi vet att människor är vår största och viktigaste resurs och vi behöver bli bättre på att nyttja all den innovationskraft som finns bland våra medborgare!

Återbruket_still9.jpg

Skapa en kretsloppspark

Ett långsiktigt mål med projektet är att möjliggöra en kretsloppspark i Åre kommun. Det innebär en plats där man inte bara gör sig av med avfall utan även förädlar och säljer det vidare. Här vill vi samla aktörer inom den cirkulära ekonomin så som en återbyggshandel, second-hand, återbruk etc. 

Nyheter

Home: Pro Gallery
bottom of page