top of page

Cirkulär ekonomi

Med en ständigt ökande och allt mer köpkraftig befolkning på jorden sätts en ohållbar press på våra gemensamma resurser. Vi konsumerar i en takt just nu motsvarande 1,6 jordklot. Det är kort sagt en nödvändighet att förändra vårt sätt att konsumera, men även producera. Vi måste bli mer effektiva i vårt resursnyttjande och då är den cirkulära ekonomin nyckeln. En cirkulär ekonomi innebär att i högre grad nyttja de saker som produceras, bli bättre på att återvinna och återbruka samt även hitta nya sätta att producera på som möjliggör högre grad av återbrukande. 

En cirkulär ekonomi är helt enkelt ett kretslopp istället för en linjär process, där avfall inte ska slängas utan betraktas som en råvara. En omställning till ett sådant kretslopp är en del i att nå de klimatmål som fastställts i Agenda 2030, något som också framhävs i regeringens handlingsplan från 2020. I handlingsplanen fastställs ett antal områden som ska prioriteras i denna omställning, inte enbart för att säkra klimatet utan också Sveriges konkurrenskraft inom innovation och entreprenörskap. 

Globala-Malen-logga.jpg
regeringen.png
bottom of page