top of page

Framtidens kretsloppspark

En ambition med projekt Re:Work är att skapa förutsättningar och lägga grunden för en kretsloppspark i Åre kommun. En kretsloppspark skulle kunna innebära att man samlar en rad olika funktioner på en och samma plats, förslagsvis återvinningscentralen. Det vi strävar mot är en kreativ och inspirerande plats där man inte bara kan lämna saker man inte längre vill ha utan även en plats dit man går för att köpa det man behöver innan man vänder sig till nyproducerat. Förhoppningen är att kunna samla ett flertal tjänster som innebär att det som till sist hamnar i containern endast är det som nått sin maximala livslängd. 

bottom of page