top of page
Återbruket_still2.jpg

Vad är Re:Work?

Re:Work Åre Inderöy är ett EU-Interreg finansierat projekt som Åre kommun driver tillsammande med VIDU AS i Inderöy i Norge. Projektet syftar till att utveckla den cirkulära ekonomin i regionen och därigenom skapa ökade sysselsättningsmöjligheter, saker som är centrala för att möjliggöra en hållbar utveckling.  För att åstadkomma detta har projektet ett antal målsättningar;

1. Stärka kompetens inom cirkulärekonomi och socialt entreprenörskap

2. Skapa förutsättningar för gränsöverskridande tjänster inom återbruk

3. Utveckla arena och mötesplats för socialt entreprenörskap och cirkulär ekonomi

Klimatomställningen och utvecklingen till en cirkulär ekonomi leder till goda möjligheter till jobb och företagande.

  • Instagram

Projektet på instagram

Varför finns projektet?

Att vi förbrukar resurser i en ohållbar omfattning vet vi sedan länge. Agenda 2030 är 17 stycken mål för hållbar utveckling som världens länder kommit överens om. Denna plan har influerat ett flertal styrmedel som detta projekt tar avstamp i; Åre kommuns egna hållbarhetsstrategi och avfallsplan, European greendeal och inte minst regeringens handlingsplan för en omställning till en cirkulär ekonomi. 

Gemensamt för alla dessa planer är att en omställning till en mer cirkulär ekonomi är centralt. Vi måste bli bättre på att nyttja jordens resurser. Denna omställning kräver också att vi tar tillvara på den innovationskraft som finns i samhället för att bygga hållbara och fördelaktiga affärsmodeller. 

Ett skifte till en mer cirkulär ekonomi är inte bara positivt för klimatet utan även för Sveriges konkurrenskraft. Genom satsningar på innovation och företagande, baserat på cirkulära materialflöden och affärsmodeller, kan resurser användas effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätta jungfruliga material.

Vad ska vi göra?

Projektet ska genom att finansiera verksamheten Återbruket främja kommunens arbete med upcycling och möjliggöra en vidareutveckling av Återbruket till än mer än det är idag. Tanken är att tillsammans med norska VIDU och lokala aktörer jobba med affärs- och produktutveckling inom avfalls- och återbruksområdet. Hur kan vi tillsammans hitta nya lösningar där vi i högra grad nyttjar sådant vi slänger? Kan vi tillsammans tillgängliggöra återbruksmaterial för våra kunder? Kanske kan vi tillsammans påverka konsumtionen så att den främjar cirkulära kretslopp? Allt detta är sådant som projektet vill jobba med tillsammans med aktörer inom regionen. 

De vi samarbetar med

interreg logga .PNG

Utan EU-Interreg vore projekt Re:Work inte möjligt. Interreg är en regional utvecklingsfond som ger stöd till Svensk-Norska samarbetsprojekt inom 5 olika insatsområden.

vidu logg ainverterad.png

VIDU AS är ett socialt företag i Norska Inderöy som jobbar med arbetintegrering i kombination med bland annat återbruk men också mycket annat. 

Intresserad av samarbete?

Projektet vill också aktivt samarbeta med relevanta organisationer och aktörer inom näringslivet. Bland annat genom deltagande i projektets referensgrupp. Vill du engagera dig? Hör av dig!

Vår logga

Vår grymma logga har Max Larsson von Reybekiel utformat. 

Återbruket_still9.jpg

Våra illustrationer

Vår fantastiska film och fina illustrationer har Patrick Brücker gjort. 

bottom of page