top of page
Återbruket_still2.jpg

Vad är Re:Work Circulate?

Re:Work Circulate är en förstudie finansierad av Region Jämtland Härjedalen som med lärdomar från projekt Re:Work avser kartlägga möjligheter och utmaningar för det lokala näringslivet att ställa om till en mer cirkulär ekonomi och ett mer hållbart företagande. 

Förstudiens ambition är att svara på frågorna; Vad kan Åre kommun göra för att våra företagare ska bli mer hållbara? Och finns det behov hos våra konsumenter som skulle kunna resultera i nya hållbara affärsmöjligheter?

För att svara på dessa frågor kommer vi bland annat att här på hemsidan publicera enkäter som bistår oss med värdefulla insikter. 

Tillsammans med Återbruket kommer förstudien också att jobba med information, inspiration och dialog på Järpens återvinningscentral. 

Klimatomställningen och utvecklingen till en cirkulär ekonomi leder till goda möjligheter till jobb och företagande.

  • Instagram

Projektet på instagram

Varför finns projektet?

Att vi förbrukar resurser i en ohållbar omfattning vet vi sedan länge. Agenda 2030 är 17 stycken mål för hållbar utveckling som världens länder kommit överens om. Denna plan har influerat ett flertal styrmedel som detta projekt tar avstamp i; Åre kommuns egna hållbarhetsstrategi och avfallsplan, European greendeal och inte minst regeringens handlingsplan för en omställning till en cirkulär ekonomi. 

Gemensamt för alla dessa planer är att en omställning till en mer cirkulär ekonomi är centralt. Vi måste bli bättre på att nyttja jordens resurser. Denna omställning kräver också att vi tar tillvara på den innovationskraft som finns i samhället för att bygga hållbara och fördelaktiga affärsmodeller. 

Ett skifte till en mer cirkulär ekonomi är inte bara positivt för klimatet utan även för Sveriges konkurrenskraft. Genom satsningar på innovation och företagande, baserat på cirkulära materialflöden och affärsmodeller, kan resurser användas effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätta jungfruliga material.

Vad ska vi göra?

Med hjälp av Region Jämtland Härjedalen vill Åre kommun i denna förstudie lägga en grund inför ett genomförandeprojekt i vilket målet är ett utvecklat mer hållbart näringsliv som erbjuder våra medborgare mer hållbara alternativ.  Genom förstudien vill vi kartlägga vad som idag saknas i kommunen för att säkra omställningen och vad kommunen kan göra för att underlätta denna förändring?

 

Intresserad av samarbete?

Projektet vill också aktivt samarbeta med relevanta organisationer och aktörer inom näringslivet. Bland annat genom deltagande i projektets referensgrupp. Vill du engagera dig? Hör av dig!

Vår logga

Vår grymma logga har Max Larsson von Reybekiel utformat. 

Återbruket_still9.jpg

Våra illustrationer

Vår fantastiska film och fina illustrationer har Patrick Brücker gjort. 

bottom of page