top of page
Sök
  • Anna Bylund

Bli mer hållbar och öka dina affärer!


Som myndighet har kommunen ett väldigt starkt verktyg till sitt förfogande genom de upphandlingar som vi genomför. Precis som alla andra myndigheter har Åre kommun Lagen om offentlig upphandling att förhålla sig till men man har rätten att i sina upphandlingar ställa ganska hårda krav på potentiella leverantörer. Och detta är något väldigt positivt! För genom dessa krav kan vi faktiskt påverka leverantörers utveckling åt ett mer hållbart håll.

En av de saker vi i projekt Re:Work tittar på är hur vi som kommun kan upphandla mer hållbart, exempelvis genom att i första hand välja aktörer som nyttjar återbruk eller har en tydlig miljöprofil. Men detta kräver också att det faktiskt finns leverantörer som uppfyller kraven. Just nu finns det i Åre inte en enorm mängd aktörer som profilerar sig på ett sätt som skulle uppfylla hårda sådana krav i en upphandling, och där finns en affärsmöjlighet!


Just nu håller SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) på med en upphandling som heter Möbler återbruk inkl. tillhörande tjänster 2021. Syftet med upphandlingen är att skapa förutsättningar för upphandlande myndigheter att införa cirkulära möbelflöden och på så vis minska sin resursförbrukning och klimatpåverkan.


Bli anbudsgivare! Och öka möjligheterna att bli leverantör till kommuner och regioner.

Upphandlingen riktar sig till ett flertal olika typer av företag över hela Sverige som har en sak gemensam - att öka återbruket inom möbler. I syfte att kunna få med många olika typer och storlekar av företag avser SKR att dela upp de flesta anbudsområdena i olika geografiska områden. Företag som vi identifierat som möjliga anbudsgivare:

  • Återförsäljare av återbrukade möbler

  • Företag som arbetar med möbelrenovering, exempelvis snickerier- och/eller tapetserarverkstäder

  • Företag som levererar molnbaserade it-plattformar för att stötta upphandlande myndigheter att synliggöra sitt möbelinnehav och för att kunna cirkulera möbler

  • Företag som arbetar med projektledning och tjänster inom inredning

Är du intresserad av upphandlingen men är ovan att lämna anbud kommer SKR erbjuda stöd i form av instruktioner.13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page