top of page
Sök
  • Anna Bylund

I Åre vill vi kretsshoppa!

I början av september lade jag ut en enkätundersökning på Are.se och i våra sociala kanaler som handlade om hur vi i Åre ser på kommunens hållbarhetsarbete och vad vi skulle önska av en eventuell kretsloppspark. Och resultaten är talande!


Att Åreborna är engagerade i hur man ska utveckla en mer hållbar konsumtion är tydligt. Av de 92 personer som svarat på enkäten säger hela 92% att de önskar en kretsloppspark i kommunen. I en kretsloppspark vill man se bland annat second-hand butiker, verkstäder, café, återbyggshandel och ideella organisationer. Det är tydligt i resultaten att man tycker Åre kommun kan göra mycket mer för att främja hållbarhet än man gör idag, inte minst genom väldigt konkreta aktiviteter så som textilinsamling och möjlighet till ta och ge på lokala ÅVCn.


Jag tycker resultaten är glädjande trots ganska dåligt betyg för kommunen, då det tydligt visar att våra medborgare VILL att vi ska satsa på den här sortens aktiviteter. Vi behöver göra det enklare för alla att göra mer rätt. Det är inte så enkelt att konsumera hållbart om det inte finns tillräckligt med alternativ. Det är heller inte så lätt att återvinna på rätt sätt om det saknas insamling. Jag håller med om en av kommentarerna i enkäten; "Åre kommun kan bättre". Så nu ska vi göra det bättre!


Vill du se hela resultatet av undersökningen så finns de i nedan PDF.

Presentation av enkätundersökningen
.pdf
Download PDF • 835KB


17 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page