top of page
Sök
  • Anna Bylund

I gott sällskap

Senaste veckorna har präglats av framför allt en sak; samverkan! Är det något som blivit allt tydligare under projektets gång är det att ämnet cirkularitet och den omställning vi står inför engagerar. Bara under de senaste två veckorna har vi deltagit på fyra workshops och seminarium om återbruk och omställningen till en cirkulär ekonomi, med representanter från hela Sverige. Faktum är att vi i Åre kommun är otroligt duktiga när det gäller just Återbruk och upcycling men har också en hel del att lära av andra kommuner gällande breddandet av den marknaden. Ett av de långsiktiga mål vi i projekt Re:Work jobbar mot är en kretsloppspark här i Åre kommun, en ambition vi delar med bland annat Östersunds kommun.


I början av juni deltog vi på en workshop om en kretsloppspark i Östersund under vilken vi tog del av mängd inspirerande information och exempel. Vi fick bland annat höra från Avfall Sverige som pratade om möjligheterna för kommunerna att kunna avyttra insamlat material, från ReTuna i Eskilstuna om deras oerhörda framgångskoncept och från Region Jämtland Härjedalen om hur man ser denna sorts initiativ som centrala för omställningen.

Bara förra veckan deltog projektet sedan på en konferens om Agenda 2030 som SKR ordnade och som belyste hur kommuner och näringsliv kan samverka för att gemensamt uppfylla de mål som satts av FN i Agenda 2030. I detta ingår cirkularitet och minskade uttag av jungfruliga resurser som oerhört centrala.


Vi i Re:Work ser med andra ord inte detta som något förhandlingsbart utan bör vara det minsta vi ska kunna erbjuda våra medborgare. Att underlätta och förenkla för konsumenter att göra hållbara och smarta val gynnar oss alla.

18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page