top of page
Sök
  • Anna Bylund

Parklife!

För er som följer projektet på Instagram så såg ni kanske inlägget som berörde mängden ofarligt byggmaterial som slängs varje år i Sverige, till ett miljardvärde. Bara några dagar senare var det inslag på SVT om hur byggbranschen nu jobbar på att öka återbruket inom sin sektor. Ett sätt som vissa kommuner jobbar med detta är genom att tillgängliggöra detta material för privatkonsumenter


En av de visioner vi har med projektet är att på sikt etablera en kretsloppspark i Åre kommun och på så vis också kunna ta hand om överblivet byggmaterial. Men vad är egentligen en kretsloppspark?

En kretsloppspark kan bestå av en mängd olika verksamheter men innebär i grund och botten en plats med fokus på cirkulära flöden istället för det traditionella linjära sättet att konsumera. Det kan exempelvis inkludera second-hand butiker, verkstäder, odlingsverksamhet, återbyggshandel, välgörenhetsorganisationer med mera. Helt enkelt en marknadsplats med olika funktioner som alla främjar cirkularitet.


Men hur skulle vi vilja att vår kretsloppspark såg ut? Vilka funktioner/handlare skulle vi vilja ha på en sådan plats?


Här är vi som medborgare en ovärderlig resurs. För visst är en kretsloppspark viktig för kommunen som ett sätt att förebygga avfall, men främst är det till för oss! En plats där vi på ett hållbart sätt ska kunna hitta tjänster och produkter vi efterfrågar.


Om du vill se några exempel på kommuner som redan jobbar på liknande sätt så kolla in Alelyckan i Göteborg och ReTuna i Eskilstuna. Fantastiska exempel på man gör hållbar konsumtion tillgänglig för alla.


Har du idéer på vad du skulle vilja se? Hör av dig!


19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page