top of page
Sök
  • Anna Bylund

Re:Work är igång, och vi behöver er!

Uppdaterat: 8 mars 2021

Projektets första månader har redan kommit och gått. Vi har startat våra profiler i sociala medier och vi har som ni ser fått upp en hemsida. Men varför?


Det här är ett stort och komplext projekt med mål som kan verka diffusa. Hur jobbar man mot en övergång till en cirkulär ekonomi? Ja det första man behöver göra är att tydliggöra vad cirkulär ekonomi faktiskt är. Därefter behöver man förändra människors konsumtionsmönster. Inte så komplicerat eller hur!


Nej det är ju faktiskt inte så mycket mer komplicerat än så. Att påverka de som har den största makten att förändra - vi konsumenter. Du och jag. Och då behöver vi kommunicera. Det är därför vi behöver våra kanaler så som instagram, facebook och den här hemsidan.


På den här sidan vill vi på ett lättillgängligt sätt berätta om projektet och vad vi jobbar med, samt även ställa öppna frågor som vi behöver hjälp med. Vi som jobbar i projektet behöver er för att ta reda på marknadens inställning, behov och önskemål för att vi tillsammans ska kunna utveckla den sorts ekonomi som vi behöver.

Hoppas därför att du vill följa oss och vad vi berättar om här!


Och jo, jag ska berätta vad cirkulär ekonomi är (om du inte redan hunnit se filmen på startsidan). Fram till idag har ekonomin varit i mångt och mycket linjär - vi nyttjar resurser för att tex producera saker som nyttjas och sedan kastas, ofta helt i onödan. Med ett cirkulärt förhållningssätt nyttjar man istället det som producerats så länge som det är möjligt och när de uppnått sin fulla livslängd så återvinns de och införlivas åter i tillverkningsprocessen. På så vis kan vi ersätta en hel del av de jungfruliga resurser som idag nyttjas med återvunna resurser.

Detta är helt nödvändigt för att vi ska kunna säkra vårt klimat. Och de flesta är helt överens, både EU och FN samt vår regering har alla tagit fram mål baserade på den här övergången, men vilka är hindren? Ja, det är egentligen du och jag. Vi konsumenter och en ovana hos företagarna. Så låt oss köra igång och se om det går att påverka!


16 visningar0 kommentarer
bottom of page