top of page
Sök
  • Anna Bylund

Vad tycker du saknas i Åre för att du ska kunna bli en cirkulent?

Förstudien ReWork Circulate tar vid där projekt ReWork slutade. Det innebär att de lärdomar vi fick av projekt ReWork, som bland annat pekade på att våra medborgare saknar hållbara alternativ, nu ligger till grund för den förstudie som just nu pågår tillsammans med Region Jämtland Härjedalen. En del i denna förstudie är att tydligare kartlägga vad det faktiskt i realiteten är som efterfrågas. Och hur Åre kommun kan främja att dessa behov i högre grad tillgodoses. Del 1 i denna kartläggning är en digital enkät riktad mot dig som konsument och som vi gärna ser att du svarar på. Den tar bra 3 minuter men kan bistå med värdefulla insikter för oss. Så tack snälla om du klickar dig in på enkäten nedan och gör din åsikt hörd!


Marknadsundersökning avfallshantering och återbruk (microsoft.com)11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page