top of page
Sök
  • Anna Bylund

Vi frågade, och ni svarade

Under hösten har vi i förstudien genomfört två olika undersökningar. En som riktade sig till alla som bor och rör sig inom Åre kommun och en som riktade sig till företagare inom kommunen. Resultaten var talande. För det första var den enkät som riktade sig till alla medborgare ovanligt besvarad, vilket bara det tyder på ett stort intresse för ämnet. Det framkom också med stor tydlighet att man önskar sig ett större utbud av hållbara produkter och tjänster. Med det menas produkter och tjänster som minimerar uttaget av jungfruliga resurser och istället fokuserar på att nyttja det som redan finns. Framför allt önskar man sig fler second hand affärer, fler återbruk, lagning- och reparation samt nya delningstjänster.


Detta utbud efterfrågas också av kommunens företagare. Ett av de hinder som företagare lyfter fram i resan mot att bli mer hållbara är just bristen på nödvändiga kringtjänster. För att kunna övergå till cirkulära processer och affärsmodeller krävs att det finns leverantörer för att förlänga de resurser man behöver, här behövs fler företag som erbjuder lagnings- och reparationstjänster. Det finns kort sagt ett hål på marknaden som behöver fyllas, vilket då även innebär en stor affärsmöjlighet! Så nu är frågan, finns kompetensen som behövs? Och hur motiverar vi personer med rätt kompetens att driva igång verksamheter för att möta denna efterfrågan? To be continued!0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page