drömfångare.jpg

Redesign

Inte alla saker som hittar till Återbruket är i gott skick. Långt ifrån. Men det innebär inte att containern är det bästa alternativet! Med en bakgrund inom design och formgivning kan Lisa och Linda ta dessa resurser och antingen ge dem nytt liv eller skapa nya produkter med ett helt nytt syfte. Mycket av det som designas om nyttjas i de hållbara inredningsuppdrag som Återbruket genomför, men en del säljs även i butiken!

braständare.jpg