top of page

Rework

Återbruket är en plats där vi sysselsätter människor som av olika skäl hamnat utanför arbetslivet. Det kan vara att man är ny i landet och inte lärt sig språket, att man har en funktionsnedsättning som gör att det kan vara svårt att hitta anpassade arbetsplatser eller att man varit sjuk ett längre tag och behöver vänja sig vid arbetslivet innan man ger sig ut på marknaden. Oavsett skälet så vet vi att arbetslöshet och utanförskap är skadligt för individ såväl som samhälle. Vi vill på Återbruket se till att alla människor får en chans att delta och bidra till sitt eget välbefinnande genom att erbjuda en arbetsplats med anpassningar efter individernas förutsättningar. 

påskägg.jpg
bottom of page