top of page

Socialt entreprenörskap

En omställning till en cirkulär ekonomi kräver att vi tar tillvara på den innovationskraft som finns bland våra medborgare. I och med nya behov öppnas utrymmet för nya företag och entreprenörer. Inte nog med det, det öppnar också upp för en lång rad nya arbetstillfällen. 

Socialt entreprenörskap är en del i en hållbar utveckling på mer än ett sätt. Dels behöver vi innovatörer som vill lösa de samhällsproblem vi står inför, dels är ett hållbart samhälle ett där alla individer deltar och inkluderas. Med större deltagande i arbetslivet och minskat utanförskap gynnas både individ och samhälle. 

bottom of page